Jímky (žumpy)

Jímky jsou podzemní bezodtoké vodotěsné nádrže sloužící k akumulaci splaškových, dešťových vod u rodinných domů a rekreačních objektů, jejichž obsah musí být pravidelně vyvážen fekálním vozem na velkou čistírnu odpadních vod.

Využití

Všude, kde není vybudována kanalizace nebo není možné vypouštět přečištěné odpadní vody do vodoteče případně zasakovat do pozemku.

Druhy nádrží

Instalace

Instalace je navrhována individuálně po dohodě se zákazníkem.
BPP - Josef Pichrt - Přepeře 335 | web&design: Miloslav Semler

pH sondy