Vodoměrné šachty

Popis

vodomerna sachta Jedná se o plastovou nádrž se 100% vodotěsností, která je osazena prostupy, kterými se protáhne hadice. Tyto prostupy jsou po dotažení matic vodotěsné. Vodoměrná šachta je samonosná, bez nutnosti betonáže. Výhodou plastové šachty oproti betonové je nízká hmotnost, 100%tní vodotěsnost, jednoduchá montáž a nízké pořizovací náklady.

Instalace

Provádí se v místě bez pojezdu vozidel a bez přítomnosti spodních vod (v případě výskytu spodních vod je nutné celou věc konzultovat). Na dně montážní jámy provedeme pískový hutněný podsyp, který latí, popřípadě vodováhou srovnáme do roviny. Na takto připravený pískový základ spustíme šachtu a připravenými vodotěsnými prostupy protáhneme vodovodní potrubí. Poté je možné přistoupit k obsypání šachty zeminou bez větších nebo ostrých kamenů. Vhodné jsou jílové nebo sprašové zeminy mírně zhutněné pěchováním. Takto instalovanou šachtu je možné zasypat 100-150mm zeminy s následným zatravněním.
BPP - Josef Pichrt - Přepeře 335 | web&design: Miloslav Semler

pH sondy