Septik

septik nakres

Je to plastová nádoba. Nejpoužívanější jsou septiky válcového tvaru, jehož vnitřní uspořádání je rozděleno do tří komor, které slouží k oddělení hrubých nečistot. Rozměry septiku jsou navrženy podle počtu připojených osob, tak aby splňovaly požadavky ČSN 75 0905. Nedílnou součástí každé dodávky je osvědčení o shodě a osvědčení o 100%-ní vodotěsnosti. Výhodou plastového septiku je dlouhá životnost, nízká hmotnost, jednoduchá montáž a nízká cena. Samotné provozování septiku je velmi jednoduché, neboť nevyžaduje žádný speciální dozor ani údržbu. Septik je zapotřebí vyvézt vždy, když výška kalu dosáhne 1/3 výšky septiku. Tuto činnost provádíme minimálně 1x za rok a vždy ji přenecháme odborné firmě. U dna je nutné ponechat 10cm kalu pro naočkování následných biologických procesů.

Instalace

Umístění septiku musí být vždy co nejblíže ke zdroji znečištění (mimo budovu). Usazení septiku se provádí na nosnou desku o síle 100 mm, nejlépe do zavlhlého betonu. Vždy však musí být zajištěna vodorovnost podkladní desky s přesností 3-5mm. Po usazení na základovou desku můžeme přistoupit k obsypání směsí B10, a to tak, že nádrž současně naplňujeme vodou, aby její sloupec vody byl vždy o něco výše než betonový obsyp. Naplnění nádoby je nezbytné kvůli eliminaci vnějších i vnitřních tlaků. Pro překrytí septiku PZ deskami věnec vytáhneme o 50 mm výše nad strop septiku. Krom použití PZ desek je možno strop nádrže přebetonovat zhruba 100-150 mm betonu B10 proloženého kari sítí. Po zatvrdnutí betonu dosypeme zeminou do vršku terénu. Pro pojížděný strop je zapotřebí provést překrytí dle případného projektu pojízdného stropu.

Samonosná varianta septiku

Tento typ septiků není nutné obetonovávat, jestliže:
BPP - Josef Pichrt - Přepeře 335 | web&design: Miloslav Semler

pH sondy